HMS

Helse, miljø og sikkerhet er suksessfaktorer i dagens olje- og gassvirksomhet. Våre ansatte har fokus på HMS-rutiner og policy hos våre kunder så vel som innad i Feyer Consulting.

Målet vårt er å levere kompetanse og tjenester med eksemplarisk resultater og kvalitet. Det stiller krav til våre konsulenter, og at disse møter alle krav og forventninger etter høyeste standard.

Våre hovedmål innen helse, miljø og sikkerhet både internt og eksternt:

  • Helse, miljø og sikkerhet
  • Omtanke for den ytre og indre arbeidsmiljøet og miljøet
  • Kvalitet
  • Profesjonell og teknisk kompetanse
  • Bærekraftighet
  • Overholdelse av gjeldende lover og regelverk
  • Null skade på personell
by KOLON
Feyer Consulting as  |  Strandgaten 64, 4370 Egersund  |  post@feyer-consulting.no  |  Telefon: 51 46 67 00  |  Faks: 51 46 67 01